QUY TRÌNH LÀM HỒ SƠ HOÀN CÔNG DỰ ÁN TỪ A ĐẾN Z

Hồ sơ hoàn công dự án rất quan trọng, bởi vì được biết đến như lý lịch của một công trình, bao gồm các vấn đề từ đầu tư đến việc lập dự án xây dựng, thi công cũng như các vấn đề khác có liên quan. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ quy trình làm hồ sơ hoàn công dự án từ A tới Z để bạn đọc tham khảo và thực hiện thuận lợi nhất.


Bạn biết gì về quy trình làm hồ sơ hoàn công dự án?

Quy trình làm hồ sơ hoàn công dự án bao gồm có hồ sơ pháp lý, và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư 12/205/TT- BXD ngày 15/07/2005 của Bộ Xây Dựng.

Trong đó hồ sơ pháp lý do bên chủ đầu tư tập hợp, gồm có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật.Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của nhà thầu, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở quy định. Biên bản của Sở xây dựng kiểm tra tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình.
Tài liệu quản lý chất lượng thuộc bên nhà thầu thi công bao gồm có:

- Bản vẽ hoàn thành các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu,lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình.
- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công.

- Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình.
- Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất, và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình.
- Tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng.
- Biên bản kiểm định môi trường.
- Tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình.
- Nhật ký thi công xây dựng.
- Báo cáo của các tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình.
- Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.
Trên đây là quy trình hồ sơ hoàn công dự án, để bạn biết rõ cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào, để tránh mất thời gian và công sức.

Vai trò của hồ sơ hoàn công dự án

Trong quy trình làm hồ sơ hoàn công dự án, hồ sơ sẽ là bằng chứng làm cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình, cũng như công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng.Từ đó  sẽ là cơ sở để thanh toán, quyết toán, phục vụ cho việc kiểm toán, giúp các cơ quan quản lý nắm bắt được đầy đủ cụ thể, thực trạng ban đầu của công trình, để khai thác hiệu quả.

0 nhận xét: